Muvakkat İcra Encümeni

Muvakkat İcra Encümeni

25 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nin 5 numaralı kararı ile meclis işlemlerini düzenlemek, İcra Heyeti’nin oluşumunu ve meclisle ilişkilerini belirlemek için “Muvakkat İcra Encümeni” kurulmuştur. Muvakkat İcra Encümeni, yeni kurulan Türkiye’nin hükümet görevini yapan ilk icra organıdır. Meclis bünyesinde oluşturulan bu ilk heyetin oluşturulmasında seçim sistemi kullanılarak demokratik bir usul benimsenmiştir. Muvakkat İcra Encümeni Reisi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Başkan hariç beş üyeden oluşmuştur. Heyet üyeleri meclis içerisinden gizli oyla seçilmiştir. Heyete, Mustafa Kemal Atatürk’ün teklifiyle İsmet İnönü’de dahil edilmiştir.

İcra Vekilleri Suret-i İntıhabına Dair Kanunun Çıkarılması

Muvakkat İcra Encümeni’nin seçiminden sonra 25 Nisan 1920 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti’nin oluşumu ve çalışma usulleriyle ilgili kanunu hazırlayacak olan on beş kişiden oluşacak bir Layiha Encümeni’nin seçimi yapılmıştır. Layiha Encümeni’nin hazırlamış olduğu İcra Vekilleri Heyeti’nin oluşum biçimini belirleyen beş maddeden oluşan kanun tasarısı 1 Mayıs’ta Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Uzun tartışmalardan sonra, 2 Mayıs 1920 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti’nin oluşumu ve vekillerin nasıl seçileceğini belirleyen dört maddeden oluşan “İcra Vekilleri Suret-i İntıhabına Dair Kanun” kabul edilmiştir.

Muvakkat İcra Encümeni’nin görevi 2 Mayıs 1920 tarihinde alınan 3 numaralı Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntibahına Dair Kanun gereğince sona ermiştir.

Muvakkat İcra Encümeni (25 Nisan 1920 – 3 Mayıs 1920)

SıraAdı SoyadıGörevi Milletvekili
Olduğu İl
1Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)İcra Vekilleri Heyeti ReisiTBMM Reisi
2Celalettin Arif BeyÜyeErzurum
3Cami Bey (Baykut)ÜyeAydın
4Bekir Sami Bey (Kunduh)ÜyeAmasya
5Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver)ÜyeAntalya
6Hakkı Behiç Bey (Bayiç)ÜyeDenizli
7İsmet Bey (İnönü)ÜyeEdirne

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 22. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdfErişim 22. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim 22. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim 22. 10. 2019
http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00445.pdf Erişim 23. 10. 2019
https://islamansiklopedisi.org.tr/turkiye-buyuk-millet-meclisi Erişim 23. 10. 2019
https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=353872&/T%C3%BCrkiye-B%C3%BCy%C3%BCk-Millet-Meclisi-H%C3%BCk%C3%BCmeti-(23-Nisan-1920-30-Ekim-1923)-/-Yrd.-Do%C3%A7.-Dr.-Yavuz-Aslan-Erişim 23. 10. 2019
http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/makaleler/birikimlerV/573.pdfErişim 23. 10. 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: