Nazım Resmor Kimdir? Bakan, Nereli, Kısaca Hayatı, Ölümü

Nazım Resmor Kimdir? Bakan, Nereli, Kısaca Hayatı, Ölümü

Nazım Resmor (Nazım Resmor Öztelli), bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı.

1867 yılında Erzurum’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Mülkiye Mektebi’ni bitirdi.

Çalışma Hayatı

Seraskerlik Muhasebe Kalemi Kâtibi olarak devlet hizmetine girdi. Bâb-ı Âlî Mühimme Kalemi Kâtibi, Adana, İşkodra ve Yanya Vilâyetleri Mektupçusu, Ergiri ve Haman Mutasarrıfı, Van Vali Vekili, Harput (Elaziz) Valisi olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

İttihat ve Terakki Cemiyeti Üyesi, Halk İştirakiyyûn Fırkası Kurucu Üyesi oldu. 1. Dönemde Tokat Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katıldı. Büyük Millet Meclisi Şube Reisi ve Dâhiliye Encümeni Reisi olarak görevlerde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkanlığı’nda kurulan 1. İcra Vekilleri Heyeti’nde 4 Eylül 1920 tarihinde yapılan değişiklikte Hakkı Behiç Bey’in (Bayiç) yerine Dâhiliye Umuru Vekili seçildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu seçime büyük tepkisi oldu. 6 Eylül 1920 tarihinde yapılan değişiklikte Nazım (Resmor) Bey’in yerine Refet Bey Dâhiliye Umuru Vekili seçildi. Nazım Resmor iki gün Dâhiliye Umuru Vekilliği yaptı.

Yeşil Ordu Cemiyeti sorunu nedeniyle 12 Mayıs 1921 tarihinde milletvekilliği düşürüldü. İstiklal Mahkemesi tarafından on beş yıl hapse mahkûm edildi.

Eşi ve Çocukları

Evli ve üç çocuk babasıydı.

Ölümü

3 Temmuz 1935 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-82691/nazim-bey-ali-nazim-resmor-1868—1935.html Erişim: 24. 01. 2020
https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/E.-Semih-YAL%c3%87IN-Dahiliye-Vekili-Naz%c4%b1m-Beyin-%c4%b0stifas%c4%b1-Meselesi.pdf Erişim: 24. 01. 2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir