Necip Fazıl Kısakürek Kimdir? Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Necip Fazıl Kısakürek Kimdir? Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Necip Fazıl Kısakürek, şair, yazar, fikir adamı.

25 Mayıs 1905 tarihinde İstanbul Çemberlitaş’ta büyük babası Mehmed Hilmi Efendi’nin konağında dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ahmed Necip’tir. Büyük babası Mehmed Hilmi Efendi Cinayet ve İstinaf Reisliği’nden emekli olmuştur. Babası hukukçu Abdülbaki Fazıl Bey, annesi ise Mediha Hanım’dır. Baba tarafından Maraşlı olan Necip Fazıl’ın ailesinin kökenleri Dulkadıroğulları’na kazar uzanmaktadır.

Eğitim Hayatı

Okuma yazmayı büyük babasından öğrenmiştir. İlköğrenimini çok sayıda okulda kesintili ve düzensiz geçmiştir. Heybeliada Numune Mektebi’ni bitirmiştir. Daha sonra Heybeliada Bahriye Mektebi’nin sınavına girermiş ve sınavı kazanmıştır. Bu okulda beş yıl okumuş ve diploma almadan son sınıfta ayrılmıştır. Bahriye Mektebi’nde Ahmet Hamdi Akseki’den din dersleri, Yahya Kemal Beyatlı’dan tarih dersleri, Hamdullah Suphi Tanrıöver’den yazın dersleri, İbrahim Aşki’den ise tasavvuf dersleri almıştır. Tasavvufla ilk tanışması da bu okulda olmuştur. Bahriye Mektebi, Necip Fazıl’ın kişiliğinin oluşmasında ve sonraki hayatında önemli etkileri olmuştur.

1921 yılında Dârülfünun Felsefe Şubesi’ne yazılmıştır. 1924 yılında Maarif Vekâleti’nin bursu ile Paris’e, Sorbon Üniversitesi’ne felsefe öğrenimi için gitmiştir. Paris’te bunalımlı ve bohem bir yaşam sürmüş ve bir yıl sonra geri dönmüştür.

Çalışma Hayatı

Türkiye’ye döndüğünde İstanbul ve Anadolu’da çeşitli bankalarda memuriyet ve müfettişlik görevlerinde bulunmuştur. 1938 yılında bankacılık mesleğinden ayrılmıştır. Fransız Mektebi, Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Robert Koleji ile Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde ders vermiştir. 1942 yılında memuriyeti noktalamış, geçimini yazılarından ve yayıncılıktan sağlamaya başlamıştır.

Edebi Kişiliği

İlk şiirleri 1923 yılında Yeni Mecmua’da yayınlanmıştır. Milli Mecmua, Hayat, Varlık, Ağaç Dergileri ile Cumhuriyet, Haber ve Son Telgraf gazetelerinde şiir, hikâye ve yazıları yayınlanmıştır. 1 Eylül 1943 tarihinde Büyük Doğu Dergisi çıkarılmaya başlamıştır. Büyük Doğu Dergisi’nin, yayımına bazı yıllar ara verilmiştir. Son sayısı 5 Haziran 1978 tarihi çıkmıştır.

İlk dönemde eserlerini hece ölçüsüyle yazmaya başlamıştır. Eserlerinde estetik kaygılar ve metafizik-psikolojik derinliğiyle kendisine bir yer edinmiştir. Şiirlerinde acıklı ve dokunaklı bir yapı söz konusudur. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında şiirde estetiği ısrarla savunan ve düşüncesini düzenli ve planlı bir biçimde poetika (Şiir üzerine düşüncelerin ve teorilerin bütünü) haline getiren çok az şairden biridir.

1934 yılında Nakşi Şeyhi Abdülhakim Arvasi ile tanışmıştır. Bu tanışma onun hayatının dönüm noktası olmuştur. Bu tarihten itibaren hayatında ve eserlerinde dini unsurların farklı bir yeri olmaya başlamıştır.

Eşi ve Çocukları

1941 yılında Fatma Neslihan Balaban ile evlenmiştir. Mehmet (1943), Ömer (1944), Ayşe (1948), Osman (1950) ve Zeynep (1954) adında beş çocuğu dünyaya gelmiştir.

Ölümü

25 Mayıs 1983 tarihinde Erenköy’deki evinde vefat etmiştir. Eyüp Sultan Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Ödülleri

 • Türk Edebiyat Vakfı: “Şairler Sultanı” (1980)
 • Türk Edebiyat Vakfı: “Yılın Fikir ve Sanat Adamı” (“Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu” isimli eseri münasebetiyle) (1982)

Necip Fazıl Ödülleri

Necip Fazıl Kısakürek’in kültürel ve manevi mirasını sürdürme amacıyla 2014 yılından itibaren Star Gazetesi tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. Ödüller, her yıl Aralık ayında sanat, fikir ve edebiyat alanlarında verilmektedir. 2016 yılından itibaren “Necip Fazıl Ödülleri” Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenmektedir.

Şiirleri

 • Örümcek Ağı (1925)
 • Kaldırımlar (1928)
 • Ben ve Ötesi (1932)
 • 101 Hadis (1951)
 • Sonsuzluk Kervanı (1955)
 • Çile (1962)
 • Şiirlerim (1969)
 • Esselam (1973)
 • Öfke ve Hiciv (1988)

Tiyatro Eserleri

 • Tohum (1935)
 • Bir Adam Yaratmak (1938)
 • Künye (1938)
 • Sabırtaşı (1940)
 • Para (1942)
 • Vatan Şairi Namık Kemal (1944)
 • Reis Bey (1964)
 • Siyah Pelerinli Adam (1964)
 • Ahşap Konak (1964)
 • Yunus Emre (1969)
 • Ulu Hakan Abdülhamid Han (1969)
 • Mukaddes Emanet (1971)

Hikâye ve Romanları

 • Meşum Yakut (1928)
 • Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil (1933)
 • Hikâyelerim (1970)
 • Aynadaki Yalan (1980)
 • Kafa Kâğıdı (1984).

Hatıraları

 • Cinnet Mustatili (1955)
 • Büyük Kapı (1965)
 • Yılanlı Kuyudan (1970)
 • Hac (1973)
 • O ve Ben (1974)
 • Bâbıâli (1975)

Dini Kitapları

 • Halkadan Pırıltılar (1948)
 • O ki O Yüzden Varız (1961)
 • İman ve Aksiyon (1964)
 • Hazret-i Ali (1964)
 • Peygamber Halkası (1968)
 • Çöle İnen Nur (1969)
 • Son Devrin Din Mazlumları (1969)
 • Nur Harmanı (1970)
 • Doğru Yolun Sapık Kolları (1978)
 • İman ve İslâm Atlası (1981)
 • Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu (1982)
 • Mümin-Kafir (1986)

Deneme ve İncelemeler

 • Abdülhak Hamid ve Dolayısiyle (1937)
 • Çerçeve (1940)
 • Namık Kemal (1940)
 • Müdafaa (1946)
 • Maskenizi Yırtıyorum (1953)
 • At’a Senfoni (1958)
 • Büyük Doğu’ya Doğru (1959)
 • Türkiye’de Komünizma ve Köy Enstitüleri (1962)
 • Ulu Hakan Abdülhamid Han (1965)
 • Büyük Mazlumlar (1966)
 • Türkiye’nin Manzarası (1968, 1973)
 • Tanrıkulu’ndan Dinlediklerim (I-II, 1968)
 • Bin Bir Çerçeve (I-V, 1968-1969)
 • Vahîdüddin (1968)
 • İdeolocya Örgüsü (1968)
 • Benim Gözümle Menderes (1970)
 • Tarihimizde Moskof (1973)
 • Rapor (I-XIII, 1976-1980)
 • İhtilâl (1977)
 • Yeniçeri (1977)
 • Yolumuz, Halimiz, Çaremiz (1977)
 • Sahte Kahramanlar (1984)

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/kisakurek-necip-fazil Erişim: 01.02.2021
https://kitap.tyb.org.tr/kitap/butunnecip.pdf Erişim: 01.02.2021
https://www.necipfazilodulleri.com Erişim: 04.02.2021
http://esgici.net/022_011/Necip%20Fazil%20Kisakurek%20%20Orhan%20Okay.pdf Erişim: 01.02.2021
https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/79199/makaleler/9/11/arastirmax-necip-fazilin-abdulhakim-arvasiyi-tanimasi-tasavvufi-dusunceleri.pdf Erişim: 01.02.2021
http://ahmetsimsirgil.com/necip-fazil-kisakurek/ Erişim: 01.02.2021
http://libratez.cu.edu.tr/tezler/7326.pdf Erişim: 01.02.2021
http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS01048.pdf Erişim: 01.02.2021
https://www.idefix.com/Yazar/necip-fazil-kisakurek/s=30826 Erişim: 01.02.2021
https://www.kitapyurdu.com/yazar/necip-fazil-kisakurek/11784.html Erişim: 01.02.2021
https://www.haber7.com/yasam/haber/2676078-necip-fazil-kisakurek-kimdir-hayati-eserleri-ve-fikirlerine-dair Erişim: 04.02.2021
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/necip-fazil-kisakurek-kimdir-necip-fazil-kisakurekin-kisaca-hayati-eserleri-kitaplari-sozleri-ve-siirleri-41520721 Erişim: 04.02.2021
https://www.makaleler.com/necip-fazil-kisakurek-hayati-ve-eserleri Erişim: 04.02.2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir