Nedim Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Kitapları, Eşi, Hayatı

Nedim Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Kitapları, Eşi, Hayatı

Nedim, divan şairi.

1861 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Ahmed’dir. Babası Kadı Mehmed Efendi, annesi ise Saliha Hanım’dır.

Eğitimi ve Hayatı

İyi bir eğitim almıştır. Klasik ilimlerle ilgili öğrenim görmüştür. Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Tahsil sonrası sınavla medrese müderrisi olmuştur. Nedim’in Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’ya yönelik yazmış olduğu kıta ve kasideler onu sürekli gözetip, korumasını sağlamıştır. Damat İbrahim Paşa, Nedim’i kendisine ait olan kütüphaneye kütüphane müdürü olarak atamıştır. Mahmud Paşa Mahkemesi Naipliği, Sahn-ı Seman ve Sekban Ali Paşa Medresesi Müderrisliği görevlerinde bulunmuştur.

Edebi Kişiliği

Klasik Türk edebiyatının ünlü şairlerinden biridir. Nedimane denilen yeni bir tarz geliştirmiştir. Lale Devri şairi olan Nedim, dönemin özelliklerini şiirlerinde birçok boyutu ile yansıtmıştır. Yaşamın hep eğlenceli yönlerini gören şair, şiirlerinde hüzün ve kedere yer vermemiştir. Şarkı ve gazel türünde başarılıdır. Şarkı şairi olarak yer etmiştir.

Eşi ve Çocukları

Ümmügülsün Hanım ile evlenmiştir. Lebabe adında bir kız çocuğu olmuştur.

Ölümü

1730 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Ölümü ile ilgili farklı rivayetler söz konusudur. Bu rivayetlerden birisi, Patrona Halil İsyanı sonrası linç edilme korkusu (illet-i vehîme), içki düşkünlüğü veya afyon kullanma nedeniyle titreme hastalığından öldüğüdür. Bir diğeri ise isyan sırasında evininin damına çıktığı ve oradan düşerek öldüğü yönündedir. Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Eserleri

  • Divan
  • Sahâifü’l-Ahbâr
  • Aynî Tarihi

Kaynakça

http://esgici.net/022_011/Nedim%20%20Hasibe%20Mazioglu.pdf Erişim: 05. 05. 2021
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24536.pdf Erişim: 05. 05. 2021
https://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/EDB401U/ebook/EDB401U-12V1S1-7-0-1-SV1-ebook.pdf Erişim: 05. 05. 2021
https://www.atauni.edu.tr/yuklemeler/8a302b9240c76678391573146587831a.pdf Erişim: 05. 05. 2021
https://docplayer.biz.tr/3937660-Nedim-divani-hazirlayan-prof-dr-muhsin-macit.html Erişim: 05. 05. 2021
https://islamansiklopedisi.org.tr/nedim–divan-sairi Erişim: 05. 05. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/nedim-ahmed Erişim: 05. 05. 2021
http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0001688.pdf Erişim: 05. 05. 2021
https://www.academia.edu/39027822/NED%C3%8EM%C4%B0N_HAYATI_%C5%9EECERES%C4%B0_VE_%C5%9EA%C4%B0RL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE_DA%C4%B0R_NEDIM_S_LIFE_AND_FAMILY_TREE_AND_H%C4%B0S_POETRY_ART Erişim: 05. 05. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1167820 Erişim: 05. 05. 2021
https://www.researchgate.net/publication/312829609_Sair_Nedim Erişim: 05. 05. 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: