Nurullah Ataç Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Denemeleri, Eşi

Nurullah Ataç Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Denemeleri, Eşi

Nurullah Ataç, yazar, eleştirmen.

21 Ağustos 1898 tarihinde, İstanbul Beylerbeyi’nde doğmuştur. Asıl adı, Ali Nurullah Ata’dır. Babası Mehmed Ata Bey, annesi ise Münire Hanım’dır. Babası Mehmed Ata Bey, Hammer’in Osmanlı Devleti Tarihi adlı eserini Türkçe’ye çevirmiştir. Osmanlı’da Maliye Nazırlığı görevinde bulunmuştur.

Eğitim Hayatı

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’nde öğrenim görmüştür. Eğitim için Cenevre’ye gitmiştir. Babasının ölümü üzerine 1919 yılında yurda dönmüştür.

Çalışma Hayatı

Nişantaşı Lisesi, Vefa Sultanisi, İstanbul Sultanisi’nde Fransızca Öğretmeni, Adana Lisesi’nde Edebiyat Öğretmeni olarak görevde bulunmuştur. 1925-1926 yılları arasında, Ticaret Müdüriyet-i Umumiyesi’nde mütercim olarak çalışmıştır.

1926 yılında, Mukavelât-ı Ticariye Tetkik Dairesi Heyet-i Tahririye Müdürü olarak görev yapmıştır. 1926-1927 yılları arasında, Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi Fransızca mütercimi olarak çalışmıştır. 1927 yılında, yeniden öğretmenliğe dönmüştür. Ankara Orta Muallim Mektebi, İstanbul Pertevniyal Lisesi, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ankara Atatürk Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapmıştır.

1941-1945 yılları arasında, Basın Yayın Umum Müdürlüğü’nde Yayın Şefi olarak çalışmıştır. 1947 yılında, Cumhurbaşkanlığı Baş Mütercimi olmuştur. Buradan 1952 yılında, emekliye ayrılmıştır. 1951-1957 yılları arasında, Türk Dil Kurumu’nda çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Edebi Kişiliği

Deneme, eleştiri ve günlük şeklinde eserler kaleme almıştır. Çok sayıda çevirisi bulunmaktadır. Eleştiri yazınının gelişmesinde önemli katkılar sunmuştur. Eserlerini, akıcı ve sade bir dille kaleme almıştır. Öz Türkçe kelimeleri kullanmaya dikkat etmiştir. Devrik cümlelerin önemli savunucusudur.

Eşi ve Çocukları

1926 yılında, Leman Hanım ile evlenmiştir. Meral adında bir kızı dünyaya gelmiştir.

Ölümü

17 Mayıs 1957 tarihinde, Ankara’da vefat etmiştir.

Eserleri

 • Fransızca-Türkçe Resimli Büyük Dil Kılavuzu (İsmail Hami Danişmend, Reşat Nuri ve Ali Süha ile birlikte) (1935)
 • Günlerin Getirdiği (1946)
 • Sözden Söze (1952)
 • Karalama Defteri (1952)
 • Ararken (1954)
 • Diyelim (1954)
 • Söz Arasında (1957)
 • Okuruma Mektuplar (1958)
 • Günce (1960)
 • Prospero ile Caliban (1961)
 • Söyleyişler/Dil Üzerine (1962)
 • Söyleşiler (1964)

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/atac-nurullah Erişim: 16. 04. 2021
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/35201.pdf Erişim: 16. 04. 2021
https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/20140913.pdf Erişim: 16. 04. 2021
https://dspace.gazi.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12602/187616/?sequence=1&isAllowed=y Erişim: 16. 04. 2021
https://www.yapikrediyayinlari.com.tr/dosyalar/2020/09/kezibana-mektuplar-PDF-tadimlik.pdf Erişim: 16. 04. 2021
https://kitap.ykykultur.com.tr/cevirenler/nurullah-atac Erişim: 16. 04. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/470198 Erişim: 16. 04. 2021
https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/20140919.pdf Erişim: 16. 04. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir