Peyami Safa Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Romanları

Peyami Safa Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Romanları

Peyami Safa, yazar, gazeteci.

2 Nisan 1899 tarihinde, İstanbul’da Gedikpaşa Mahallesi’nde doğmuştur. Babası İsmail Safa Bey, annesi ise Server Bedia Hanım’dır. Adını Tevfik Fikret koymuştur. Babası Servet-i Fünun şairlerindendir. Babasını iki yaşında kaybetmiştir.

Eğitim Hayatı

İlköğrenimine Menbau’l-İrfan İptidai Mektebi’nde başlamıştır. Sağ kolunda ortaya çıkan kemik veremi yüzünden uzun bir tedavi süreci yaşamıştır. 1910 yılında, Vefa İdadisi’ne kaydedilmiştir. Geçim sıkıntısı ve hastalığı nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Babasının arkadaşı Abdullah Cevdet’in hediye ettiği Petit Larousse’u ezberleyerek Fransızcası’nı ilerletmiştir. Tiyatro eğitimi için Dârülbedâyi’nin sınavını girmiş ve kazanmıştır. Fakat devam edememiştir.

Çalışma Hayatı

Posta Telgraf Nezareti’nin sınavını kazanarak işe başlamıştır. Rehber-i İttihad Mektebi’nde öğretmen olarak çalışmıştır. Abisi ile birlikte, Yirminci Asır Gazetesi’ni çıkarmıştır.

Tercümân-ı Hakîkat, Tasvîr-i Efkâr, Son Telgraf, Son Saat, Son Posta, Cumhuriyet, Tan, Vakit, Ulus, Tercüman ve Son Havadis gazeteleri ile Hilâl-i Ahmer, Yeni Mecmua, Çınaraltı Mecmuası, Büyük Doğu, Düşünen Adam dergilerinde yazılar yazmıştır.

Edebi Kişiliği

Edebiyat, sanat, felsefe, psikoloji, sosyoloji vb. birçok alanda yazılar kaleme almıştır. Edebiyat ve siyaset tartışmalarının hep içinde olmuştur. Nâzım Hikmet, Nurullah Ataç, Zekeriya Sertel, Muhsin Ertuğrul, Aziz Nesin gibi dönemin şair ve yazarları ile polemiklere girmiştir. Eserlerinde olaydan çok tahliller önemlidir. Psikolojik tahlillere geniş yer vermiştir.

Eşi ve Çocukları

Nebahat Safa Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten İsmail Merve (1939) adında bir çocuğu dünyaya gelmiştir.

Ölümü

15 Haziran 1961 tarihinde, Çiftehavuzlar’da bir dostunun evinde vefat etmiştir. Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Romanları

 • Sözde Kızlar (1922)
 • Şimşek (1923)
 • Mahşer (1924)
 • Bir Akşamdı (1924)
 • Süngülerin Gölgesinde (1924)
 • Cânan (1925)
 • Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü (1925)
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930)
 • Atilla (1931)
 • Fâtih Harbiye (1931)
 • Bir Tereddüdün Romanı (1933)
 • Matmazel Noraliya’nın Koltuğu (1949)
 • Yalnızız (1951)
 • Biz İnsanlar (1959)

Hikâyeleri

 • Gençliğimiz (1922)
 • Siyah Beyaz Hikâyeler (1923)
 • Ateş Böcekleri (1925)
 • Oyunları
 • Gün Doğuyor (1932)

İnceleme ve Denemeleri

 • Türk İnkılâbına Bakışlar (1938)
 • Felsefî Buhran (1939)
 • Millet ve İnsan (1943)
 • Mahutlar (1959)
 • Mistisizm (1961)
 • Sosyalizm (1961)
 • Doğu-Batı Sentezi (1962)
 • Sanat-Edebiyat-Tenkid (1970)
 • Kızıl Çocuğa Mektuplar (1971)
 • Yazarlar-Sanatçılar-Meşhurlar (1976)
 • Eğitim-Gençlik-Üniversite (1976)
 • 20. Asır Avrupa ve Biz (1976)

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/safa-peyami Erişim: 11. 04. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/safa-peyami Erişim: 11. 04. 2021
https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/romanci_yonuyle.pdf Erişim: 11. 04. 2021
http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/8210/189418.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim: 11. 04. 2021
http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11616/6044/Tez%20Dosyas%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim: 11. 04. 2021
http://www.ege-edebiyat.org/docs/476.pdf Erişim: 11. 04. 2021
http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003885.pdf Erişim: 11. 04. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/38291 Erişim: 11. 04. 2021
https://core.ac.uk/download/45609572.pdf Erişim: 11. 04. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/669738 Erişim: 11. 04. 2021
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46095.pdf Erişim: 11. 04. 2021
https://www.idildergisi.com/makale/pdf/1491494482.pdf Erişim: 11. 04. 2021
https://www.haberler.com/peyami-safa/biyografisi/ Erişim: 11. 04. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir