Rasim Özdenören Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Hikayeleri

Rasim Özdenören Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Hikayeleri

Rasim Özdenören, şair, yazar, devlet adamı, avukat, gazeteci.

20 Mayıs 1940 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğmuştur. Babası Hakkı Bey, annesi ise Ayşe Nezahat Hanım’dır. Şair, yazar Alâeddin Özdenören ikiz kardeşidir. Annesi Ayşe Nezahat Hanım, Necip Fazıl Kısakürek’in akrabasıdır.

Eğitim Hayatı

Öğrenimine Kahramanmaraş’ta Sakarya İlkokulu’nda başlamıştır. Babasının memuriyeti nedeniyle Malatya ve Tunceli’de öğrenimine devam etmiştir. 1955 yılında Maraş Lisesi’ne kayıt yaptırmıştır. Rasim Özdenören, 1964 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden, 1967 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Çalışma Hayatı

1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT) araştırmacı olarak girmiştir. 1970 yılında burslu olarak Amerika’ya gitmiştir. 1972 yılında askere gitmiştir. 1975 yılında Kültür Bakanlığı’na Müşavir olarak atanmıştır. Aynı yıl Bakanlık Müfettişi olmuştur. 1978 yılında kendi isteği ile memuriyetten ayrılmıştır. Yeni Devir Gazetesi’nde kültür, eğitim ve iletişim konularında günlük yazılar yazmıştır.

1980 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’ndaki görevine dönmüştür. 1981 yılında DPT Yayın Temsil Daire Başkanı, 1984 yılında DPT Genel Sekreter Yardımcısı, 1988 yılında ise DPT Genel Sekreteri olarak atanmıştır. 2004 yılında müşavirlik görevindeyken emekliye ayrılmıştır. 2008 yılında Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği’ne seçilmiştir.

Edebi Kişiliği

Rasim Özdenören’in edebiyata olan ilgisi lise yıllarına dayanmaktadır. Maraş Lisesi’nde öğrenci olduğu yıllarda, sonrasında edebiyat dünyasında isimlerinden söz edilecek Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan, Nuri Pakdil ve Ali Kutlay şair ve yazarlarla aynı edebiyat grubunun içinde yer almıştır. Edebiyatla ilgili alan yazında “Yedi Güzel Adam” olarak yer etmişlerdir.

Mavera Dergisi’nin kurucularındandır. Eserlerinde Sezai Karakoç’un etkileri görülmektedir. İslami edebiyat akımının, modern hikâyecilik alanındaki öncülerindendir.

Eşi ve Çocukları

1971 yılında Ayşe Çalkaya ile evlenmiştir. Ömer Umran (1973) ve Merve (1974) adında iki çocuğu dünyaya gelmiştir.

Ödülleri

 • Karaman Belediyesi, “Türkçeyi Güzel ve Doğru Kullanan Edebiyatçı Ödülü” (2008)
 • TBMM, “Üstün Hizmet Madalyası” (2009)
 • Türkiye Yazarlar Birliği, “Hikâye Ödülü” (2010)
 • Star Gazetesi, Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri, “Saygı Ödülü” (2015)
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı, “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” (2015)

Fahri Doktoraları

 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, “Fahri Doktora” (2011)
 • Sakarya Üniversitesi, “Fahri Doktora” (2011)

Hikâye Kitapları

 • Hastalar ve Işıklar (1967)
 • Çözülme (1973)
 • Çok Sesli Bir Ölüm (1974)
 • Çarpışmalar (1977)
 • Denize Açılan Kapı (1983)
 • Kuyu (1999)
 • Ansızın Yola Çıkmak (2000)
 • Hışırtı (2000)
 • Toz (2002)
 • İmkânsız Öyküler (2009)
 • Uyumsuzlar (2015)

Romanları

 • Gül Yetiştiren Adam (1979)

Deneme Kitapları

 • Destanlar ve Işıklar (1967)
 • İki Dünya (1977)
 • Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler (1985)
 • Yaşadığımız Günler (1985)
 • Ruhun Malzemeleri (1986)
 • Çapraz İlişkiler-Dış Politika Yazıları (1987)
 • Kafa Karıştıran Kelimeler (1987)
 • Yeniden İnanmak (1987)
 • Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı (1987)
 • Müslümanca Yaşamak (1988)
 • Red Yazıları (1988)
 • Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti (1996)
 • Acemi Yolcu (1997)
 • Ben ve Hayat ve Ölüm (1997)
 • İpin Ucu (1997)
 • Kent İlişkileri (1998)
 • Köpekçe Düşünceler (1999)
 • Yüzler (1999)
 • Eşikte Duran İnsan (2000)
 • Yazı, İmge ve Gerçeklik (2002)
 • Aşkın Diyalektiği (2003)
 • Düşünsel Duruş (2004)
 • Siyasal İstiareler (2009)
 • Edebiyat ve Hayat (2010)
 • Açık Mektup (2014)
 • Hadislerin Işığında Hz. Muhammed (2018)

Kaynakça

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/1254/1/182-EY%C3%9CP_%C3%9CNAL.pdf Erişim: 28. 03. 2021
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46009.pdf Erişim: 28. 03. 2021
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000711.pdf Erişim: 28. 03. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157377 Erişim: 28. 03. 2021
https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15211/378923.pdf?sequence=1 Erişim: 28. 03. 2021
https://www.academia.edu/41489916/U%C4%9Fur_MANTU_Rasim_%C3%96zden%C3%B6renin_%C3%96yk%C3%BClerinde_Yabanc%C4%B1la%C5%9Fma Erişim: 28. 03. 2021
https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933694.pdf Erişim: 28. 03. 2021
https://www.biyografya.com/biyografi/10585 Erişim: 28. 03. 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: