Rifat Çalıka (Rifat Bey) Kimdir? Nereli, Hayatı, Ölümü

Rifat Çalıka (Rifat Bey) Kimdir? Nereli, Hayatı, Ölümü

Rifat Çalıka (Rifat Bey), bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı.

1888 yılında Kayseri’de doğdu.

Eğitim Hayatı

Selanik Askerî Rüştiyesi ve Adana İdadisi’ni bitirdi. İstanbul Hukuk Mektebi’nden mezun oldu.

Çalışma Hayatı

Bidayet Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Selanik Bidayet Mahkemesi Baş Kâtip Yardımcısı, İstanbul Müdüriyeti Umumiyesi Yazı İşleri Memuru, Adliye Nezareti Sicil Kalemi Kâtibi, Maydos (Eceabad) Bidayet Mahkemesi Müddei-i Umumisi (Savcısı) olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

1914 – 1916 yılları arasında Kayseri Belediye Başkanlığı yaptı. Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 2. ve 4. Dönemde Kayseri Mebusu olarak görev yaptı. 1. Dönemde Kayseri Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katıldı. Defter-i Hâkanî Encümeni Reisi olarak görev yaptı. Hüseyin Rauf Orbay’ın Başkanlığı’nda kurulan 4. İcra Vekilleri Heyeti’nde 16 Ağustos 1922 tarihinde yapılan değişiklikte Cemalettin Arif Bey’in yerine Adliye Vekili oldu.

Eşi ve Çocukları

Evli ve bir çocuk babasıydı.

Ölümü

Rifat Çalıka, 23 Şubat 1963 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/555393 Erişim: 24. 01. 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: