Rıza Nur Bey Kimdir? Nereli, Hayatı, Kitapları, Ölümü

Rıza Nur Bey Kimdir? Nereli, Hayatı, Kitapları, Ölümü

Rıza Nur Bey, bakan, milletvekili, siyasetçi, hekim, yazar.

1878 yılında Sinop’ta doğdu.

Eğitim Hayatı

Kuleli Askerî İdadisi’ni ve Askerî Tıbbiye’yi bitirdi. Gülhane Hastanesi’nde Cerrahi ve Ortopedi İhtisası yaptı. 1907 yılında cerrahî profesörü, 1908 yılında binbaşı oldu.

Çalışma Hayatı

Haydarpaşa Hukuk Mektebi’nden Müderris Muavinliği yaptı. İttihat ve Terakki Cemiyeti Üyesi oldu.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 1. ve 4. Dönemde Sinop Mebusu olarak görev yaptı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası Kurucu Üyesi oldu. 1. ve 2. Dönemde Sinop Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katıldı. Lozan Konferansı Heyeti 2. Delegesi ve Nizamnâme-i Dâhilî ve Kitaplık Encümenleri Reisi olarak görevlerde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkanlığı’nda 3 Mayıs 1920 tarihinde kurulan 1. İcra Vekilleri Heyeti’nde Maarif Vekili oldu. Mustafa Fevzi Çakmak’ın Başkanlığı’nda kurulan 3. İcra Vekilleri Heyeti’nde 24 Aralık 1921 tarihinde Refik Saydam’ın yerine Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili seçildi. Hüseyin Rauf Orbay’ın Başkanlığı’nda 12 Temmuz 1922 tarihinde kurulan 4. İcra Vekilleri Heyeti’nde ve Ali Fethi Okyar’ın Başkanlığı’nda 14 Ağustos 1923 tarihinde kurulan 5. İcra Vekilleri Heyeti’nde Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekilliği devam ettirildi.

Eşi ve Çocukları

Evli.

Fransızca biliyordu.

Kitapları

 • Ali ŞirNevai (1935)
 • Şehnâme ve Firdevsî (1934)
 • Hilalin Tarihi (1933)
 • Türk Mantıkası (1928)
 • Sinop’ta Türk Atları Tamgaları (1928)
 • Türk Tarihi (1924)
 • Gurbet Dağarcığı (1919)
 • Hürriyet ve İtilâf Nasıl Doğdu ve Nasıl Öldü (1919)
 • Cemiyet-i Hafiyye (1914)
 • Tıbbiye Hayatından (1911)
 • Meclis-i Meb‘ûsanda Fırkalar Meselesi (1909)
 • Servet-i Şahane ve Hakk-ı Millet (1908)
 • Fenn-i Hıtan (1905)
 • Hayat ve Hatıratım
 • Topal Osman Olayı

Ölümü

Rıza Nur Bey, 8 Eylül 1942 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Merkezefendi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://islamansiklopedisi.org.tr/riza-nur Erişim: 24. 01. 2020
https://www.kitapyurdu.com/yazar/dr-riza-nur/2511.html Erişim: 24. 01. 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: