Safa Reisoğlu Kimdir?

Safa Reisoğlu Kimdir?

Safa Reisoğlu, bakan, senatör, siyasetçi, devlet adamı, öğretim üyesi.

1929 yılında İstanbul’da doğdu.

Eğitim Hayatı

İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İsviçre Lozan Hukuk Fakültesi’nde doktorasını tamamladı. 

Çalışma Hayatı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi (Prof. Dr.) olarak görev yaptı. Rektör Yardımcılığı, Üniversite Senato Üyeliği ve Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu.

Siyasi Hayatı

Mahmut Sadi Irmak’ın 17 Kasım 1974 tarihinde kurmuş olduğu 38. Hükümet’te Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevini Mustafa Üstündağ’dan devraldı. 31 Mart 1975 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı görevini sürdürdü. Bakanlık görevini Ali Naili Erdem’e devretti. 1977 yılında Cumhuriyet Senatosu Üyeliği’ne seçildi.

Kitapları

  • Türk Borçlar Hukuku
  • Borçlar Hukuku Genel Hükümler (1998)
  • Kat Mülkiyeti
  • Yeni Kanuna Göre Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (1966)
  • Türk Eşya Hukuku (1969)

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_6.pdf Erişim: 22.12.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt4/Cilt4.pdf Erişim: 21.12.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 22.12.2019
http://www.meb.gov.tr/meb/ Erişim: 22.12.2019
https://www.dr.com.tr/yazar/safa-reisoglu/s=274848 Erişim: 22.12.2019
https://www.kitapyurdu.com/yazar/prof-dr-safa-reisoglu/12194.html Erişim: 22.12.2019
https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitaplari&tip=kitap&yazar=SEFA+RE%DDSO%D0LU Erişim: 22.12.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir