Saffet Arıkan Kimdir?

Saffet Arıkan Kimdir?

Saffet Arıkan, bakan, milletvekili, siyasetçi, asker, diplomat.

1887 yılında Erzincan’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Saffet Arıkan, Erkân-ı Harbiye’den mezun oldu. 1917 yılında Binbaşı, 1921 yılında Yarbaylığa terfi etti. Fransızca ve Almanca biliyordu.

Çalışma Hayatı

25. Kolordu Kurmay Başkanı, Sadrazam ve Bakan İzzet Paşa’nın Başyaveri, 1. Şube Müdürlüğü Kurmay Okulu Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı, Garp Cephesi Kurmay Başkanı, Moskova Askerî Ataşesi olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

Halk Fırkası Kurucu Üyesi oldu. 1923 (2. Dönem) tarihinde yapılan seçimlerde Kocaeli Milletvekili, 2 Eylül 1927 (3. Dönem), 25 Nisan 1931 (4. Dönem), 8 Şubat 1935 (5. Dönem) ve 26 Mart 1939 (6. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde Erzincan Milletvekili, 28 Şubat 1943 (7. Dönem) tarihinde yapılan seçimlerde ise Konya Milletvekili seçildi. 3, 4, 6 ve 7. Dönemde Hariciye Encümeni Reisi olarak görevde bulundu. 1925 – 1931 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği yaptı.

Mustafa İsmet İnönü’nün kurmuş olduğu 8. Hükümet’te (VII. İnönü) 16 Haziran 1935 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Zeynel Abidin Özmen’in yerine Maarif Vekili olarak atandı. Mahmut Celal Bayar’ın 1 Kasım 1937 tarihinde kurmuş olduğu 9. Hükümet’te (I. Bayar Hükümeti) ve 11 Kasım 1938 tarihinde kurmuş olduğu 10. Hükümet’te (II. Bayar Hükümeti) Maarif Vekilliği görevi devam ettirildi.

Refik Saydam’ın kurmuş olduğu 12. Hükümet’te (II. Saydam Hükümeti) 5 Nisan 1940 tarihinde Naci Tınaz’ın yerine Millî Müdafaa Vekili oldu.

Ölümü

26 Kasım 1947 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 14.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 14.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 14.01.2020
http://www.meb.gov.tr/meb/ Erişim: 14.01.2020
https://www.msb.gov.tr/Bakanlar/Detay/saffet-arikan Erişim: 14.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir