Sağlık Bakanlığı Tarihçesi – Sağlık Bakanları Listesi

Sağlık Bakanlığı Tarihçesi – Sağlık Bakanları Listesi

Sağlık Bakanlığı Tarihçesi: Bakanlığa ilk atama 1923 yılında yapılmıştır. Geçmişten günümüze Sağlık Bakanları listesi ve biyografi bağlantıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nde bulundukları dönem itibariyle gelişmiş bir sağlık hizmetinin varlığı söz konusudur. Selçuklu Devleti’nde ve Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında sağlık hizmetleri daha ziyade vakıflar aracılığıyla yürütülmüştür. Osmanlı Devleti’nde ilerleyen dönemlerde sağlık hizmetleri saray ve ordu merkezli bir yapıya dönüşmüştür.

Osmanlı Devleti’nde hekimbaşılık (reîsületıbbâ) sağlık sisteminin en önemli kurumu niteliğindedir. Hekimbaşı, aynı zamanda ülkedeki sağlık sisteminin de başındaki görevlidir. Hekimbaşılık, 1849 yılında kaldırılmış ve 1850 yılında Tıbbiye Nezareti (Bakanlığı) kurulmuştur. 

Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı dönemden Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede yürütme görevini İcra Vekilleri Heyeti (Meclis Hükümeti) yürütmüştür. Büyük Millet Meclisi’nde 2 Mayıs 1920 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti’nin oluşumu ve vekillerin nasıl seçileceğini belirleyen dört maddeden oluşan “İcra Vekilleri Suret-i İntıhabına Dair Kanun” kabul edilmiştir. İcra Vekilleri Heyeti, on bir vekaletten oluşturulmuştur. Bunlardan biri de Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti’dir. 3 Mayıs 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oylamada, I. İcra Vekilleri Heyeti Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekilliği’ne Abdülhak Adnan (Adıvar) Bey seçilmiştir.  

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ SIHHİYE VE MUAVENET-İ İÇTİMAİYE VEKİLLERİ

Bakanlığın AdıBakanlarDoğum Yeri OkuluGörev Süresi
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye VekâletiAbdülhak Adnan (Adıvar) BeyGeliboluMülki Tıbbiye Mektebi03.05.1920-02.03.1921
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâletiİbrahim Refik (Saydam) BeyİstanbulAskeri Tıbbiye10.03.1921-14.12.1921
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye VekâletiRıza Nur BeySinopAskeri Tıbbiye24.12.1921-04.08.1923
Sıhhiye VekâletiRıza Nur BeySinopAskeri Tıbbiye14.08.1923-27.10.1923

Cumhuriyetin ilanıyla beraber meclis hükümeti dönemi sona ermiştir. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, hükümeti kurma görevini Malatya Milletvekili Mustafa İsmet İnönü’ye verdi. Mustafa İsmet İnönü, 30 Ekim 1923 tarihinde ilk Cumhuriyet Hükümeti’ni kurdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Sıhhiye Vekilliği’ne İbrahim Refik Saydam atandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar Sağlık Bakanlığı’nın adı bir kaç kere değişikliğe uğramıştır.  

1923-1924 yılları arasında “Sıhhiye Vekâleti”

1924 yılında “Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti”

1924-1925 yılları arasında “Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekâleti”

1925-1927 yılları arasında “Sıhhiye Vekâleti”

1927-1930 yılları arasında “Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti”

1930-1942 yılları arasında “Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekâleti”

1942-1946 yılları arasında “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığı”

1946-1954 yılları arasında “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı”

1954-1960 yılları arasında “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti”

1960-1961 yılları arasında “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığı”

1961-1989 yılları arasında “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı”

1989 – yılından günümüze kadar ise “Sağlık Bakanlığı” olarak adlandırılmıştır.

SAĞLIK BAKANLARI LİSTESİ

Bakanlığın AdıBakanlarDoğum Yeri OkuluPartiHükümetGörev Süresi
Sıhhiye Vekâletiİbrahim Refik SaydamİstanbulAskeri TıbbiyeCHPI. İnönü30.10.1923-06.03.1924
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti İbrahim Refik SaydamİstanbulAskeri TıbbiyeCHPII. İnönü06.03.1924-22.11.1924
Sıhhiye ve İçtimai Muavenet VekâletiMazhar GermenAydınİstanbul Mekteb-i Tıbbiye-iOkyar22.11.1924-03.03.1925
Sıhhiye Vekâletiİbrahim Refik SaydamİstanbulAskeri TıbbiyeCHPIII. İnönü03.03.1925-01.11.1927
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâletiİbrahim Refik SaydamİstanbulAskeri TıbbiyeCHPIV. İnönü01.11.1927-27.09.1930
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletiİbrahim Refik SaydamİstanbulAskeri TıbbiyeCHPV. İnönü27.09.1930-04.05.1931
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletiİbrahim Refik SaydamİstanbulAskeri TıbbiyeCHPVI. İnönü04.05.1931-01.03.1935
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletiİbrahim Refik SaydamİstanbulAskeri TıbbiyeCHPVII. İnönü01.03.1935-01.11.1937
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekâletiAhmet Hulusi AlataşBeyşehirAskerî TıbbiyeCHPI. Bayar01.11.1937-11.11.1938
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekâletiAhmet Hulusi AlataşBeyşehirAskerî TıbbiyeCHPII. Bayar11.11.1938-25.11.1939
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekâletiAhmet Hulusi AlataşBeyşehirAskerî TıbbiyeCHPI. Saydam 25.01.1939-03.04.1939
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekâletiAhmet Hulusi AlataşBeyşehirAskerî TıbbiyeCHPII. Saydam 03.04.1939-09.07.1942
Sıhhat ve İçtimai Muavenet BakanlığıAhmet Hulusi AlataşBeyşehirAskerî TıbbiyeCHPI. Saraçoğlu09.07.1942-09.03.1943
Sıhhat ve İçtimai Muavenet BakanlığıAhmet Hulusi AlataşBeyşehirAskerî TıbbiyeCHPII. Saraçoğlu09.03.1943-18.01.1945
Sıhhat ve İçtimai Muavenet BakanlığıMehmet Sadi KonukİstanbulTıbbiyeCHPII. Saraçoğlu18.01.1945-07.08.1946
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıÖmer Behçet UzBuldan İstanbul Dârü’l – Fünûn TıbbiyeCHPPeker07.08.1946-10.09.1947
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıÖmer Behçet UzBuldan İstanbul Dârü’l – Fünûn TıbbiyeCHPI. Saka10.09.1947-10.06.1948
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıAbdulkerim Kemali Bayazıtİstanbulİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiCHPII. Saka10.06.1948-16.01.1949
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıAbdulkerim Kemali Bayazıtİstanbulİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiCHPGünaltay16.01.1949-22.05.1950
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıNihat Reşat BelgerİstanbulAskerî TıbbiyeDPI. Menderes22.05.1950-19.09.1950
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıEkrem Hayri ÜstündağPrevezeAlmanya’da Tıp FakültesiDPI. Menderes19.09.1950-09.03.1951
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıEkrem Hayri ÜstündağPrevezeAlmanya’da Tıp FakültesiDPII. Menderes09.03.1951-17.05.1954
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekâletiÖmer Behçet UzBuldan İstanbul Dârü’l – Fünûn TıbbiyeDPIII. Menderes17.05.1954-09.12.1955
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekâletiAli Nafiz KörezKulaTıp FakültesiDPIV. Menderes09.12.1955-25.11.1957
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekâletiMehmet Lütfi KırdarKerkükİstanbul Tıp FakültesiDPV. Menderes25.11.1957-27.05.1960
Sıhhat ve İçtimai Muavenet BakanlığıNusret KarasuErzurum Tıp Fakültesi---I.
Gürsel
30.05.1960-27.08.1960
Sıhhat ve İçtimai Muavenet BakanlığıSalih Ragıp ÜnerNevşehirİstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi---I.
Gürsel
06.09.1960-05.01.1961
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıSalih Ragıp ÜnerNevşehirİstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi---II.
Gürsel
05.01.1961-20.11.1961
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıSüleyman Suat SerenIspartaİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiC. Sen. ÜyesiVIII. İnönü20.11.1961-25.06.1962
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıYusuf İzzettin AzizoğluSilvanİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiYTPIX. İnönü25.06.1962-27.11.1963
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıFahrettin Kerim GökayEskişehirİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiYTPIX. İnönü27.11.1963-25.12.1963
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıKemal DemirSürmeneİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiCHPX. İnönü25.12.1963-20.02.1965
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıMehmet Faruk SükanKaramanİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiAPÜrgüplü20.02.1965-27.10.1965
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıEdip Osman SomunoğluErzurumİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiC. Sen. ÜyesiI. Demirel27.10.1965-03.04.1967
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıVedat Ali ÖzkanDevrekİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiAPI. Demirel03.04.1967-03.11.1969
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıVedat Ali ÖzkanDevrekİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiAPII. Demirel03.11.1969-06.03.1970
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıVedat Ali ÖzkanDevrekİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiAPIII. Demirel06.03.1970-26.03.1971
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıTürkan AkyolİstanbulAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiTBMM DışındanI. Erim26.03.1971-11.12.1971
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıCevdet AykanTokatİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiTBMM DışındanII. Erim11.12.1971-22.05.1972
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıKemal DemirSürmeneİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiCHPMelen22.05.1972-15.04.1973
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıVefa TanırKonyaİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiCGPTalu15.04.1973-26.01.1974
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıSelahattin CizrelioğluDiyarbakırİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiCHPI. Ecevit26.01.1974-17.11.1974
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıKemal DemirSürmeneİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiCGPIrmak17.11.1974-31.03.1975
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıKemal DemirSürmeneİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiCGPIV. Demirel31.03.1975-19.04.1977
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıVefa TanırKonyaİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiCGPIV. Demirel19.04.1977-21.06.1977
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıCelal ErtuğErzincanİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiCHPII. Ecevit21.06.1977-21.07.1977
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıCengiz GökçekGaziantepAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiMHPV. Demirel21.07.1977-05.01.1978
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıMete TanAfyonkarahisarAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiBağımsızIII. Ecevit05.01.1978-12.11.1979
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıAli Münif İslamoğluÇineİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiC. Sen. ÜyesiVI. Demirel12.11.1979-12.09.1980
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıNecmi Ayanoğlu---Tıp Fakültesi---Ulusu20.09.1980-23.12.1981
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıKaya KılıçturgayİzmirAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi---Ulusu23.12.1981-13.12.1983
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıMehmet AydınSamsunİstanbul Ü. İktisat Fakültesi Siyasi Bilimler ve Maliye B.ANAPI. Özal13.12.1983-17.10.1986
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıMustafa KalemliKütahyaAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiANAPI. Özal17.10.1986-21.12.1987
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıBülent AkarcalıİzmirBrüksel Ü. Ekonomi İlimler FakültesiANAPII. Özal21.12.1987-27.06.1988
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanlığıNihat KitapçıErzurumZiraat FakültesiANAPII. Özal06.07.1988-02.03.1989
Sağlık BakanlığıNihat KitapçıErzurumZiraat FakültesiANAPII. Özal02.03.1989-30.03.1989
Sağlık BakanlığıHalil ŞıvgınTatlarAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiANAPII. Özal30.03.1989-09.11.1989
Sağlık BakanlığıHalil ŞıvgınTatlarAnkara Üniversitesi Hukuk FakültesiANAPAkbulut09.11.1989-23.06.1991
Sağlık BakanlığıYaşar EryılmazAğrıİstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiANAPI. Yılmaz23.06.1991-20.11.1991
Sağlık BakanlığıYıldırım AktunaİstanbulAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiDYPVII. Demirel20.11.1991-16.05.1993
Sağlık BakanlığıRıfat Serdaroğluİzmirİzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye BölümüDYPI. Çiller25.06.1993-28.11.1993
Sağlık BakanlığıMehmet Kazım DinçKocaeliİstanbul Üniversitesi Eczacılık FakültesiDYPI. Çiller28.11.1993-14.08.1994
Sağlık BakanlığıDoğan BaranVanAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiDYPI. Çiller14.08.1994-05.10.1995
Sağlık BakanlığıDoğan BaranVanAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiDYPII. Çiller05.10.1995-30.10.1995
Sağlık BakanlığıDoğan BaranVanAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiDYPIII. Çiller30.10.1995-06.03.1996
Sağlık BakanlığıYıldırım AktunaİstanbulAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiDYPII. Yılmaz 06.03.1996-28.06.1996
Sağlık BakanlığıYıldırım AktunaİstanbulAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiDYPErbakan28.06.1996-26.04.1997
Sağlık Bakanlığıİsmail KarakuyuKütahyaİstanbul Üniversitesi Fen FakültesiDYPErbakan13.05.1997-30.06.1997
Sağlık BakanlığıHalil İbrahim ÖzsoyAfyonkarahisarEge Üniversitesi Tıp FakültesiANAPIII. Yılmaz30.06.1997-11.01.1999
Sağlık BakanlığıMustafa Güven KarahanÇatalzeytinİstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp FakültesiDSPIV. Ecevit11.01.1999-28.05.1999
Sağlık BakanlığıOsman DurmuşÇankırıAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiMHPV. Ecevit28.05.1999-18.11.2002
Sağlık BakanlığıRecep AkdağErzurumAtatürk Üniversitesi Tıp FakültesiAK PartiGül18.11.2002-14.03.2003
Sağlık BakanlığıRecep AkdağErzurumAtatürk Üniversitesi Tıp FakültesiAK PartiI. Erdoğan14.03.2003-29.08.2007
Sağlık BakanlığıRecep AkdağErzurumAtatürk Üniversitesi Tıp FakültesiAK PartiII. Erdoğan29.08.2007-02.05.2009
Sağlık BakanlığıRecep AkdağErzurumAtatürk Üniversitesi Tıp FakültesiAK PartiIII. Erdoğan06.07.2011- 24.01.2013
Sağlık BakanlığıMehmet MüezzinoğluGümülcineİstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp FakültesiAK PartiIII. Erdoğan24.01.2013-
29.08.2014
Sağlık BakanlığıMehmet MüezzinoğluGümülcineİstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp FakültesiAK PartiI. Davutoğlu29.08.2014-
28.08.2015
Sağlık BakanlığıMehmet MüezzinoğluGümülcineİstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp FakültesiAK PartiII. Davutoğlu28.08.2015-
24.11.2015
Sağlık BakanlığıMehmet MüezzinoğluGümülcineİstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp FakültesiAK PartiIII. Davutoğlu24.11.2015-
24.05.2016
Sağlık BakanlığıRecep AkdağErzurumAtatürk Üniversitesi Tıp FakültesiAK PartiYıldırım24.05.2016-
19.07.2017
Sağlık BakanlığıAhmet DemircanSamsunAtatürk Üniversitesi Tıp FakültesiAK PartiYıldırım19.07.2017-
09.07.2018
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKonyaİstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi---I. Erdoğan C. Kabinesi09.07.2018-
03.06.2023
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKonyaİstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi---II. Erdoğan C. Kabinesi03.06.2023
---

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_2.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_3.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_4.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_5.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_6.pdf Erişim: 30. 11. 2020 https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_7.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_8.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_9.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_10.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.saglik.gov.tr/TR,11492/tarihce.html Erişim: 04. 12. 2020
https://islamansiklopedisi.org.tr/hekimbasi Erişim: 04. 12. 2020
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/340272 Erişim: 04. 12. 2020
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/752204 Erişim: 04. 12. 2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir