Samiha Ayverdi Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Hayatı

Samiha Ayverdi Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Hayatı

Samiha Ayverdi, yazar, şair, mutasavvıf, mütefekkir.

25 Kasım 1905 tarihinde İstanbul Şehzadebaşı’nda doğmuştur. Babası Miralay İsmail Hakkı Bey, annesi ise Fatma Meliha Hanım’dır. Baba tarafından Ramazanoğulları’na, anne tarafından ise soyu Budin seferinde şehit düşmüş Bektaşi Dervişi Gül Baba’ya dayanmaktadır.

Eğitim Hayatı

İlk eğitimine beş yaşında mahalle mektebinde başlamıştır. 1921 yılında Süleymâniye İnâs Numûne Mektebi’nden mezun olmuştur. Daha sonra din, tasavvuf, tarih, felsefe, edebiyat ve güzel sanatlarla ilgili hususi eğitimler almıştır. Ken’an Rifâî’nin talebesi olarak tasavvuf dünyasına girmiştir. İyi derecede Fransızca öğrenmiş ve keman dersleri almıştır.

Hayatı ve Edebi Kişiliği

Samiha Ayverdi, Türk-İslâm münevveri ve mütefekkiridir. Eserlerinde tarih, sosyal konular, din ve tasavvuf önemli bir yer tutmaktadır. Aksiyoner bir kişiliğe sahiptir. Yaşamı boyunca birçok sosyal ve kültürel kurumun oluşmasını teşvik etmiş, üyeliğinde bulunmuş, konferanslar vermiş, sohbetlere katılmış, kurslar düzenlemiştir. Bu kurumlardan bazıları; İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul Enstitüsü, Yahya Kemal Enstitüsü, Türk Ev Kadınları Kültür Derneği ve Kubbealtı Akademisi’dir.

Eşi ve Çocukları

19 yaşında evlenmiştir. Bu evlilikten bir kızı dünyaya gelmiştir. Evliliği kısa süreli olmuştur.

Ölümü

22 Mart 1993 tarihinde İstanbul Fatih’te bulunan evinde vefat etmiştir. 24 Mart 1993 tarihinde Merkezefendi Kabristanı’nda toprağa verilmiştir.

Ödülleri

 • Türkiye Milli Kültür Vakfı Armağanı ( 1978)
 • Boğaziçi Başarı Ödülü (1985)
 • Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği Üstün Hizmet Ödülü (1992)

Romanları

 • Aşk Budur (1938)
 • Batmayan Gün (1939)
 • Ateş Ağacı (1941)
 • Yaşayan Ölü (1942)
 • İnsan ve Şeytan (1942)
 • Son Menzil (1943)
 • Yolcu Nereye Gidiyorsun? (1944)
 • Mesihpaşa İmamı (1948)

Şiirleri

 • Yusufçuk (1946)
 • Hancı (1968)
 • Dile Gelen Taş (1999)

Hikâyeleri

 • Mabette Bir Gece (1940)

Hatıratları

 • İbrahim Efendi Konağı (1964)
 • Bir Dünyadan Bir Dünyaya (1974)
 • Hatıralarla Başbaşa (1977)
 • Rahmet Kapısı (1985)
 • Hey Gidi Günler Hey (1988)
 • Küplüce’deki Köşk (1989)
 • Ah Tuna Vah Tuna (1996)
 • Ne İdik Ne Olduk (1986)
 • Bağ Bozumu (1987)
 • Râtibe (2002)
 • Ezeli Dostlar (2003)
 • İki Âşinâ (2003)

Kültür Medeniyet ve Tarih Eserleri

 • Boğaziçinde Tarih (1966)
 • Türk Tarihinde Osmanlı Asırları (1975)
 • Türkiye’nin Ermeni Meselesi (1976)
 • Türk-Rus Münasebetleri ve Muharebeleri (1970)

Makaleleri

 • Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız (1976)
 • Ne İdik Ne Olduk (2002)
 • Rahmet Kapısı (1985)

Mektupları

 • Misyonerlik Karşısında Türkiye (1969)
 • Mektuplardan Gelen Ses (1985)

Muhtelif Eserleri

 • Kenan Rifai ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık (1951)
 • İstanbul Geceleri (1952)
 • Edebî ve Manevî Dünyası İçinde Fatih (1953
 • Abide Şahsiyetler (1976)
 • Kölelikten Efendiliğe (1978)
 • Dost (1980)
 • Yeryüzünde Birkaç Adım (1984)

Kaynakça

http://www.samihaayverdi.org/images/SamihaAyverdinintarihanlayisi.pdf Erişim: 06. 03. 2021
Ayverdi, Samiha (1976) Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız, Kubbealtı Neşriyat, No: 103, 6. Baskı, İstanbul.
https://islamansiklopedisi.org.tr/ayverdi-samiha Erişim: 06. 03. 2021
https://www.kubbealti.org.tr/storage/uploads/documents/2013-temmuz-mecmua.pdf Erişim: 06. 03. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/681027 Erişim: 06. 03. 2021
https://nefesyayinevi.com/wp-content/uploads/2015/07/samiha-ayverdi-ile-sirra-yolculuk-10-sayfa.pdf Erişim: 06. 03. 2021
http://isamveri.org/pdfdrg/D02637/2014_41-42/2014_41-42_ZULFIKARFCG.pdf Erişim: 06. 03. 2021
http://docplayer.biz.tr/22448840-Samiha-ayverdi-hayati-fikirleri-eserleri.html Erişim: 06. 03. 2021
https://cins.ankara.edu.tr/8_2.pdf Erişim: 06. 03. 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: