Şefik Baydar Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Şefik Baydar Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Şefik Baydar (Mehmet Şefik Baydar) (Şefik Bey), milletvekili, hukukçu.

1871 yılında Bayazıt’ta (Ağrı) doğmuştur.

Eğitim Hayatı

Rüştiyeyi bitirmiştir. Hususi eğitim görmüştür. Arapça ve Farsça öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Bayazıt Aşer Muharriri, Bayazıt ve Erzincan Bidayet Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Bayazıt İcra Memuriyet Vekâleti, Eleşkirt Bidayet Mahkemesi 1. Kâtibi, Bayazıt Mukavelat Muharriri ve Başkâtibi olarak çalışmıştır.

Bayazıt Savcı Yardımcısı, Garmış Sancağı Bidayet Mahkemesi Başkanı, Siirt ve Van Merkez Meydan Mahkemesi Savcısı, Muş Sancağı Bidayet Mahkemesi Ceza Riyaseti Savcısı, Sivas Mahkeme Temyiz Azası olarak görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 3. ve 4. Dönem’de Bayazıt Mebusluğu yapmıştır. 2. ve 3. Dönem’de Büyük Millet Meclisi’nde Bayazıt Milletvekilli olarak görev üstlenmiştir. 2. Dönem’de Kavanin-i Maliye Encümeni Reisi olarak görevde bulunmuştur.

Eşi ve Çocukları

Evli ve dört çocuk babasıydı.

Ölümü

30 Ağustos 1936 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 09. 12. 2021
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 09. 12. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir