Şer’iye Vekâleti Tarihçesi – Şer’iye Vekilleri Listesi

Şer’iye Vekâleti Tarihçesi – Şer’iye Vekilleri Listesi

Şer’iye Vekâleti Tarihçesi: Bakanlığa ilk atama 1920 yılında yapılmıştır. Geçmişten günümüze Şer’iye Vekilleri listesi ve biyografi bağlantıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı dönemden Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede yürütme görevini İcra Vekilleri Heyeti (Meclis Hükümeti) yürütmüştür. Büyük Millet Meclisi’nde 2 Mayıs 1920 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti’nin oluşumu ve vekillerin nasıl seçileceğini belirleyen dört maddeden oluşan “İcra Vekilleri Suret-i İntıhabına Dair Kanun” kabul edilmiştir. İcra Vekilleri Heyeti, on bir vekâletten oluşturulmuştur. Bunlardan biri de Umur-ı Seriye Vekâleti’dir. 3 Mayıs 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oylamada, I. İcra Vekilleri Heyeti Umur-ı Seriye Vekâleti’ne Mustafa Fehmi (Gerçeker) Efendi seçilmiştir. 

Şer’iye Vekilleri Listesi

Bakanlığın AdıBakanlarDoğum Yeri OkuluGörev Süresi
Umur-ı Seriye VekâletiMustafa Fehmi (Gerçeker) EfendiBursaMustafa Çelebi Medresesi03.05.1920-27.04.1922
Umur-ı Seriye VekâletiAbdullah Azmi (Torun) EfendiEskişehirİstanbul Hukuk Mektebi11.05.1922-09.07.1922
Şer’iye VekâletiAbdullah Azmi (Torun) EfendiEskişehirİstanbul Hukuk Mektebi12.07.1922-03.11.1922
Şer’iye VekâletiMehmet Vehbi (Çelik) EfendiKonyaKonya Şirvaniye Medresesi06.11.1922-14.04.1922
Şer’iye VekâletiMusa Kâzım (Göksu) EfendiKonyaKonya Hukuk Mektebi15.04.1923-29.08.1923
Şer’iye VekâletiMustafa Fevzi (Sarhan) EfendiAkhisarİstanbul Hukuk Mektebi01.09.1923-27.10.1923

Cumhuriyetin ilanı ile beraber meclis hükümeti dönemi sona ermiştir. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, hükümeti kurma görevini Malatya Milletvekili Mustafa İsmet İnönü’ye vermiştir. Mustafa İsmet İnönü, 30 Ekim 1923 tarihinde ilk Cumhuriyet Hükümeti’ni kurmuş ve  Şer’iye Vekâleti’ne Mustafa Fevzi Sarhan Seyit Bey atanmıştır.  

Şer’iye Vekilleri

Bakanlığın AdıBakanlarDoğum Yeri OkuluPartiHükümetGörev Süresi
Şer’iye VekâletiMustafa Fevzi SarhanAkhisarİstanbul Hukuk MektebiCHPI. İnönü30.10.1923-06.03.1924

3 Mart 1924 tarihinde Şer‘iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırılmıştır. Şer‘iyye ve Evkaf Vekâleti’nin yerine, Başvekâlet’e (Başbakanlığa) bağlı Diyanet İşleri Reisliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) ve Evkaf Müdüriyet-i Umûmiyyesi (Vakıflar Genel Müdürlüğü) kurulmuştur.

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://islamansiklopedisi.org.tr/seriyye-ve-evkaf-vekaleti Erişim: 05. 12. 2020
https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=33212 Erişim: 26. 12. 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: