Süleyman Nazif Kimdir? Edebi Kişiliği, Şiirleri, Hayatı, Ölümü

Süleyman Nazif Kimdir? Edebi Kişiliği, Şiirleri, Hayatı, Ölümü

Süleyman Nazif, şair, yazar, gazeteci, devlet adamı.

1869 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Babası Mehmet Sait Paşa, annesi ise Ayşe Hanım’dır. Süleyman Nazif’in aile büyüklerinde birçok şair, alim ve devlet adamı bulunmaktadır.

Eğitim Hayatı

Düzenli bir eğitim hayatı olmamıştır. Evdeki ilmi ve edebi toplantılar kendisini yetiştirmesinde etkili olmuştur. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenmiş, edebiyat, gramer, tarih ve mantık dersleri almıştır.

Çalışma Hayatı

Muş Reji Müdürlüğü’nde, Mardin ve Diyarbakır İdare Meclisi’nde görevlerde bulunmuştur. Diyarbakır’da Vilayet Matbaası Müdürlüğü yapmıştır. II. Abdülhamit’in yönetimine yönelik gazetelerde ağır eleştirilerde bulunmuştur. II. Abdülhamit dönemi sonrasında Basra, Kastamonu, Trabzon, Musul ve Bağdat Valisi olarak görev yapmıştır. 1915 yılında devlet memurluğundan ayrılmıştır.

Edebi Kişiliği

Serveti Fünun döneminde bireysel konuları, 1908 yılından sonra ise toplumsal konuları işlemiştir. “Toplum için sanat” anlayışını benimsemiştir. Namık Kemal’den etkilenmiştir. Eserlerinde dönemin sosyal meselelerine, vatan ve millet sevgisine, hürriyet, özgürlük, Türklük ve milliyetçilik konularına yer vermiştir. Yazılarında süslü sanatlı ağır bir dil kullanmıştır.

Ölümü

Süleyman Nazif, 4 Ocak 1927 tarihinde İstanbul’da zatürreden vefat etmiştir. Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Şiirleri

 • Gizli Figanlar (1906)
 • Firâk-ı Irâk (1918)
 • Malta Geceleri (1924)

Nesirleri

 • Hüceyre (1888)
 • Bahriyelilere Mektup (1897)
 • Ma‘lûmu İ‘lâm (1897)
 • Boş Herif (1910)
 • Süleyman Paşa (1910)
 • İki İttifakın Tarihçesi (1914)
 • Elcezire Mektupları (1906)
 • Batarya ile Ateş (1917)
 • Âsitâne-i Târîhte: Galiçya (1919)
 • Mehmet Akif (1919)
 • Hitâbe (1920)
 • Nâmık Kemal (1922)
 • Lütfi Fikri Bey’e Cevap (1922)
 • Çal Çoban Çal (1923)
 • Nâsırüddin Şah ve Bâbîler (1923)
 • Hazret-i İsa’ya Açık Mektup (1924)
 • Çalınmış Ülke (1924)
 • İmana Tasallut-Şapka Meselesi (1925)
 • Külliyyât-ı Ziyâ Paşa (1925)
 • İki Dost (1925)
 • Fuzûlî (1926)
 • Kâfir Hakikat (1926)
 • Yıkılan Müessese (1927)

Tercümeleri

 • Ahz-ı Sar Yahut Poliste Meharet (1889)
 • Sevdanın Meyusiyyeti Yahut İnkişaf-ı Esrar (1889)
 • Victor Hugo’nun Bir Mektubu (1908)
 • Lübnan Kasrının Sahibesi (1926)

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/suleyman-nazif Erişim: 07. 03. 2021
https://www.academia.edu/32754953/SUleyman_Nazif_Bibliyografyasi Erişim: 07. 03. 2021
https://regs.mosuljournals.com/article_30237_42d3c4272e0ccdf335edd7b323d9c8f5.pdf Erişim: 07. 03. 2021
https://core.ac.uk/download/pdf/38323541.pdf Erişim: 07. 03. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/669977 Erişim: 07. 03. 2021
https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936169.pdf Erişim: 07. 03. 2021
https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt5/cilt5sayi22_pdf/1_dil_edebiyat/demir_ahmet.pdf Erişim: 07. 03. 2021
https://acikerisim.siirt.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12604/698/S%C3%9CLEYMAN%20ANZ%C4%B0F%20MAKALE%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim: 07. 03. 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: