V. İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) – 5. TBMM Hükümeti

V. İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) – 5. TBMM Hükümeti

V. İcra Vekilleri Heyeti, 14 Ağustos 1923 tarihinde Ali Fethi Okyar’ın Reisliği’nde oluşturuldu.

V. İcra Vekilleri Heyeti (14 Ağustos 1923 – 27 Ekim 1923)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili
Olduğu İl
İcra Vekilleri Heyeti ReisiAli Fethi Bey (Okyar) İstanbul
Dahiliye VekiliAli Fethi Bey (Okyar)İstanbul
Şer’iye VekiliMusa Kazım Efendi (Göksu)Konya
Şer’iye Vekili (1 Eylül 1923 – 27 Ekim 1923)Mustafa Fevzi Efendi (Sarhan)Saruhan
Hariciye VekiliMustafa İsmet Paşa (İnönü)Edirne
Müdafaa-i Milliye VekiliKazım Fikri Paşa (Özalp)Karesi
Maarif Vekiliİsmail Safa Bey (Özler)Adana
İktisat VekiliMahmut Esat Bey (Bozkurt)İzmir
İktisat Vekili (24 Eylül 1923 – 27 Ekim 1923)Hasan Hüsnü Bey (Saka)Trabzon
Sıhhiye VekiliRıza Nur Bey Sinop
Maliye VekiliHasan Fehmi Bey (ATAÇ)Gümüşhane
Adliye VekiliSeyit Bey İzmir
Nafia VekiliAziz Fevzi Bey (Pirinççizade)Diyarbakır
Erkân-ı Umumiye Harbiye ReisiMustafa Fevzi Paşa (Çakmak)Kozan
Mübadele, İmar ve İskân Vekili (20 Ekim 1923 – 27 Ekim 1923)Mustafa Necati Bey (Uğural)İzmir

Ali Fethi Okyar, Cumhuriyetin ilanından iki gün önce 27 Ekim 1923 tarihinde istifa etti. V. İcra Vekilleri Heyeti, 27 Ekim 1923 tarihinde sona erdi. V. İcra Vekilleri Heyeti, 74 gün görev yaptı.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim 23. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim 23. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 23. 10. 2019
https://www.saglik.gov.tr/TR,11490/bakanlarimiz.html Erişim 23. 10. 2019
https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=353872&/T%C3%BCrkiye-B%C3%BCy%C3%BCk-Millet-Meclisi-H%C3%BCk%C3%BCmeti-(23-Nisan-1920-30-Ekim-1923)-/-Yrd.-Do%C3%A7.-Dr.-Yavuz-Aslan-Erişim 23. 10. 2019
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/26035 Erişim 23. 10. 2019
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/30946/001516818006.pdf?sequence=1 Erişim 23. 10. 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: