Vasfi Raşit Seviğ Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Vasfi Raşit Seviğ Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Vasfi Raşit Seviğ, milletvekili, hukukçu, öğretim üyesi (Ordinaryüs Prof.), yazar.

1887 yılında Yemen’de doğmuştur.

Eğitim Hayatı

İlk ve ortaöğrenimini Galatasaray Sultanisi’nde okumuştur. İstanbul Hukuk Fakültesi’ne yazılmıştır. Paris Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Almanya’da hukuk stajı yapmıştır. Fransızca ve Almanca biliyordu.

Çalışma Hayatı

Berlin Elçiliği Tercümanı, Anadolu Ajansı Paris Muhabiri, Muhtelit Hakem Mahkemelerinin Türkiye Ajansı, İstanbul Meclisi Umumi Azası, Muhtelit Hakem Mahkemeleri Türk Hükümeti Mümessili, Ankara Hukuk Fakültesi Roma ve Medeni Hukuk Profesörü olarak görevlerde bulunmuştur. 1957 yılında yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.

Siyasi Hayatı

4. Dönem’de Şebinkarahisar, 5. Dönem’de ise Sivas Milletvekili seçilmiştir.

Kitapları

  • Cumhuriyet Halk Partisi ve Aile
  • Doktrin ve İçtihatlar Açısından Türk İcra ve İflas Kanunu
  • Hürriyet Davası
  • İnkılapların Öğrettikleri
  • Kısa İdare Hukuku
  • Romanın Hususi Hukukunun Institution’ları, Sistem ve Tarihçe
  • Şerhli Kanun-u Medeni
  • Türkiye’nin Devletler Hususi Hukuku Düzeni ile İlgili Kanun ve Andlaşmalar
  • Üniversite ve Hukuk Fakültesi

Ödülleri

Ankara Hukuk Fakültesi Profesörler Kurulu, “Onursal Hukuk Doktoru”

Ölümü

Vasfi Raşit Seviğ, 23 Kasım 1971 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 02. 11. 2021
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 02. 11. 2021
https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/69633/makaleler/9/arastirmax-1930lar-turkiyesinde-fragmanter-retorik-yogun-bir-kemalizm-ornegi-vasfi-resit-sevig.pdf Erişim: 02. 11. 2021
https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitaplari&tip=kitap&yazar=vasfi+rasit+sevig Erişim: 02. 11. 2021
https://www.kitapyurdu.com/yazar/vasfi-rasid-sevig/208186.html Erişim: 02. 11. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir