Yusuf Kemal Tengirşenk Kimdir?

Yusuf Kemal Tengirşenk Kimdir?

Yusuf Kemal Tengirşenk (Yusuf Kemal Bey), bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, öğretim üyesi, yazar.

1878 yılında Boyabat’ta doğdu.

Eğitim Hayatı

Yusuf Kemal Tengirşenk, 1904 yılında İstanbul Mektebi Hukuk’u bitirdi. Paris Hukuk Fakültesi Siyasi ve İktisadi İlimler Şubesi’nde doktorasını tamamladı. Londra Siyasi ve İktisadi ve İlimler Okulu’nda uzmanlık eğitimi yaptı.

Çalışma Hayatı

Dersaadet Dava Vekilleri Cemiyeti Başkanı, Hukuk Mektebi Ceza Hukuku Hocası, Adliye Nezareti Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı ve Adliye Nezareti Müsteşarı, Ankara Hukuk Mektebi İktisat Profesörü, İstanbul Üniversitesi Türk İnkılabının İktisadi ve Mali Cephesi Dersi Hocası olarak görevlerde bulundu. Serbest avukat olarak çalıştı.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Mebusan’da 1. ve 4. Dönemde Kastamonu Mebusu olarak görev yaptı. 1. Dönemde Kastamonu Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katıldı. Haziran – Temmuz 1923 (2. Dönem), 2 Eylül 1927 (3. Dönem), 25 Nisan 1931 (4. Dönem), 8 Şubat 1935 (5. Dönem), 26 Mart 1939 (6. Dönem) ve 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde Sinop Milletvekili seçildi. 2. Dönemde Hariciye, Adliye, Tütün ve Sigara Kâğıdı İnhisarı Tetkik Encümenleri Reisi olarak görevlerde bulundu.

Bakanlık Görevleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkanlığı’nda 3 Mayıs 1920 tarihinde kurulan 1. İcra Vekilleri Heyeti’nde ve Mustafa Fevzi Çakmak’ın Başkanlığı’nda 24 Ocak 1921 tarihinde kurulan 2. İcra Vekilleri Heyeti’nde İktisat Vekili olarak görev yaptı. 2. İcra Vekilleri Heyeti’nde 30 Ocak 1921 tarihinde yapılan değişiklikte Cemalettin Arif Bey’in yerine Adliye Vekili oldu.

Mustafa Fevzi Çakmak’ın Başkanlığı’nda 19 Mayıs 1921 tarihinde kurulan 3. İcra Vekilleri Heyeti’nde ve Hüseyin Rauf Orbay’ın Başkanlığı’nda 12 Temmuz 1922 tarihinde kurulan 4. İcra Vekilleri Heyeti’nde Hariciye Vekili olarak atandı.

Mustafa İsmet İnönü’nün 27 Eylül 1930 tarihinde kurmuş olduğu 6. Hükümet’te (V. İnönü) ve 4 Mayıs 1931 tarihinde kurmuş olduğu 7. Hükümet’te (VI. İnönü) Adliye Vekili olarak görev yaptı. 6 Ocak 1961 – 25 Ekim 1961 tarihleri arasında Kurucu Meclis Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Temsilcisi olarak görevde bulundu.

Eşi ve Çocukları

Evli ve bir çocuk babasıydı.

Fransızca ve İngilizce biliyordu.

Ödülleri

  • Kırmızı – Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası

Ölümü

15 Nisan 1969 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 22.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 22.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt4/Cilt4.pdf Erişim: 22.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 22.01.2020
http://www.mfa.gov.tr/sayin-yusuf-kemal-bey_in_-ozgecmisi.tr.mfa Erişim: 22.01.2020
https://www.adalet.gov.tr/Bakanlik/OncekiAdaletBakanlari/ Erişim: 22.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir