Zihni Orhon Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Zihni Orhon Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Zihni Orhon (Zihni Bey), milletvekili, asker (binbaşı).

1883 yılında Erzurum’da doğmuştur.

Eğitim Hayatı

Harbiye Mektebi’ni bitirmiştir.

Çalışma Hayatı

4. Ordu 22. ve 19. Süvari Alayları Subayı, Rusya Hudud Kumandanlığı Subayı, 7. Fırka 3. Süvari Müfettişliği Yaveri, 8. Aşiret Süvari Alayı Subayı, 2. Kafkas Livası İdare Reisi Vekili, Sivas Merkez Asayiş Bölge Komutanı, Kafkas Harekâtı Mürettep Süvari 1. Alay Komutanı, Bitlis Valisi, Sinop Mutasarrıfı ve Komutanı olarak görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da, 4. Dönem’de Erzurum Mebusu olarak görev yapmıştır. Büyük Millet Meclisi’ne 1. Dönem’de Erzurum (Sinop Mutasarrıfı ve Komutanlığı görevini tercih etmesinden dolayı istifası 27 Aralık 1920 tarihinde istifa etmiştir.), 6., 7. ve 8. Dönem’de ise Kars Milletvekili olarak katılmıştır.

Eşi ve Çocukları

Dört çocuk babasıydı.

Ölümü

Zihni Orhon, 26 Aralık 1955 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 18. 10. 2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 18. 10. 2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir