Hüseyin Hüsnü Doğan Kimdir?

Hüseyin Hüsnü Doğan Kimdir?

Hüseyin Hüsnü Doğan, bakan, milletvekili, siyasetçi, inşaat mühendisi.

1944 yılında Malatya’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Hüseyin Hüsnü Doğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Fakültesi’nden (Yüksek İnşaat Mühendisi) mezun oldu.

Çalışma Hayatı

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Özel Müşavirliği, APK Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1999 yılında Türkiye Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığını üstlendi.

Siyasi Hayatı

20 Mayıs 1983 tarihinde Turgut Özal’ın liderliğinde kurulan Anavatan Partisi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Turgut Özal’ı 13 Aralık 1983 tarihinde kurmuş olduğu 45. Hükümet’te (I. Özal Hükümeti) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı olarak atandı.

28 Eylül 1986 (17. Dönem) tarihinde yapılan ara seçimlerde Anavatan Partisi (ANAP) İstanbul Milletvekili, 29 Kasım 1987 (18. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi İzmir Milletvekili seçildi. Turgut Özal’ın 21 Aralık 1987 tarihinde kurmuş olduğu 46. Hükümet’te (II. Özal Hükümeti) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı görevi devam ettirildi. 

Yıldırım Akbulut’un 9 Kasım 1989 tarihinde kurmuş olduğu 47. Hükümet’te Devlet Bakanı olarak atandı. Yıldırım Akbulut’un kurmuş olduğu 47. Hükümet’te 28 Ekim 1990 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde İsmail Safa Giray’ın yerine Millî Savunma Bakanı oldu.

20 Ekim 1991 (19. Dönem) ve 24 Aralık 1995 (20. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili seçildi. Ahmet Mesut Yılmaz’ın 6 Mart 1996 tarihinde kurmuş olduğu 53. Hükümet’te (II. Yılmaz Hükümeti) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu.

Eşi ve Çocukları

Evli ve bir çocuğu bulunmaktadır.

İngilizce bilmektedir.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=20&p_sicil=4008 Erişim: 18.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt3.pdf Erişim: 18.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_9.pdf Erişim: 18.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/koalisyon_hukumetleri/koalisyon_hukumetleri_cilt_birlestirilmis.pdf Erişim: 18.11.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 18.11.2019
https://www.tarimorman.gov.tr/sayfalar/tarimeskibakanlarimiz.aspx?ogeid=4 Erişim: 18.11.2019
https://www.msb.gov.tr/Bakanlar/Detay/husnu-dogan Erişim: 18.11.2019
https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/EskiBakanlarimiz Erişim: 18.11.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir